[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<548549550551552553554555556>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[552]číslo strany rukopisu

Svatý Lukáš evanjelista byl z toho města, ješto Antiochia slóve. A byl slovutný lékař a po buožiem na nebesa vstúpení k apoštolóm přišed, s nimi[apy]nimi] nym podlé poslušenstvie svatého Pavla apoštola, jakžto svatý Pavel v[apz]v] giedney jednéj svéj epištole svědčí a řka: Lukáš jest se mnú sám. Dávaji skrzě to znamenati, jež jest byl slova buožieho rossievač snažný. V němžto duch svatý tak slavně rozniecenie učinil, až všeliký člověk, ktož jeho zaslyšal, vláščie k buohu náboženstvie jměl. Jakžto o něm svědčí svatý Jeronymus a řka: Jeho slova nemáhajície[1695]podtrženo, Hankova excerpce dušě jsú lékařstvie, neb tak snažně spasenie lidského hlédáše, učě, kážě, píšě a řka: Pozdravuje vás Lukáš, lékař přěmilý.

Tu slušie znamenati, ež svatý Lukáš ducha svatého vniecením[1696]mezi počáteční písmena „w“ a „n“ písař B nadepsal „z“ a vedle připsal „wzdeſſenym“ svatého čtenie, jakžto jeho zvlášče matka buožie jest ujistila, tak jest psal, a jakžto jsú jeho světí apoštoli naučili, tak všecko spamatovav, pořád i zřiedil. A protož jakž sě v svatém Čtení píše, matka buožie chováše, točíš na pamět[aqa]pamět] pamye[1697]oprava naznačena Hankou bráše, přěmiecíc v srdci v svém všěcka ta slova. O tom pravie světí mistři, jež proto všěcka slova i skutky svého syna Jezukrista pamatováše, aby mohla jiným praviti, od niežto slyšiec, pro věčnú pamět mohli by na knihách psáti. A to jest zvlášče svatý Lukáš učinil, z jejie[aqb]jejie] giegye svatých úst všecko uslyšav, sě ujistil a tak svaté čtenie podlé jejie naučenie popsal. A také jsú jeho světí apoštoli, jimžto vešken přieběh syna buožieho byl znám, naučili, jakžto sám svatý Lukáš svědčí a řka: Jakež jsú nám rozoměti dali ti, ješto jsú

X
apynimi] nym
apzv] giedney
aqapamět] pamye
aqbjejie] giegye
1695podtrženo, Hankova excerpce
1696mezi počáteční písmena „w“ a „n“ písař B nadepsal „z“ a vedle připsal „wzdeſſenym“
1697oprava naznačena Hankou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).