[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<551552553554555556557558559>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

do britanské země po moři plula. A jejie radú z mnohých vlastí panny sě sebravše, s ní pluly. A potom sú všěcky pro křesťanskú vieru krev prolily.

A když svatá Uršula všěcky panny i všěcken sbor na křesťanskú vieru obrátila, vsědavše na moře, k jednomu břěhu připluvše, odtad do Kolína přišly. A tu anděl svatéj Uršule zjěviv, jiej pověděl, jež sě všěcky ve zdraví vrátiece, svú krev pro Jezukrista prolily. A tak odtad vstavše, do Bazilie připluly a podlé andělského zjěvenie tu lodie ostavivše, všěcky pěšě do Říma šly. Jichžto příščie svatý otec papež jménem Cyriakus uslyšav, velmi sě uradoval, neb z britanské země rodem byl a mezi nimi mnoho svých přívuzných jměl. Proněžto se vším žákovstvem proti nim vyšed, s velikú jě ctí přijal. Tehda té noci svatý otec papež zjěvenie jměl, jež s nimi pro křesťanskú vieru má svú krev proliti. To v sobě utajiv, všěcky, ješto křestěné nebyli, pokřtiv. A jež bieše po svatém Petru rok a jedenádcět neděl na devatenádcětém miestě nad svatú cěrekví vládl, přěde všěmi zjěvenie svuoj úmysl pověděl, papežstvo vzdal. Tomu sě všichni a zvlášče kardináli protiviec jemu mluviechu a řkúc: Nenie to smyslné, by ty tak povýšeného stavu ostana, po těch blázniciech šel. Jimžto nikakž nepovoliv, miesto sebe jednoho svatého mužě, jemužto řekli Ametos, papežem učinil.

Zatiem římská kniežata, křesťanskéj vieřě protivna, vlášče ta dva, Afrikanus a Maximianus, vidúce, ano

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).