[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<553554555556557558559560561>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Uršu[557]číslo strany rukopisula divně poctivé postavy krásná, počal ji těšiti, ponúcějě, chtěla li by zaň jíti. Jemužto když ona na prosto odpověděla, navrha samostřiel, ji prostřělil. A ta svatá dušě do nebes vzata.

Také sě o tom píše, mezi nimi bieše jedna svatá děvicě jménem Kordulata, sě smrti bojieci, přěs noc v lodí skryla sě, ale nazajtřie najavo[1706]podtrženo, Hankova excerpce přěd ty zlé lidi přišedši, na smrt dobrovolně sě dala. A když jejie hodu jakžto i jiných všěch děvic svatých toho dne lidie neslaviechu, zjěvila sě jednomu svatému přízedníku[1707]podtrženo, Hankova excerpce a řkúc: Chci tomu, aby po tom dni jedenádcte tisíc děvic svatých nazajtřie muoj den vlášče všichni slavili. A tak jest ustaveno do dnešnieho dne.

Život svatého Šimona a svatého Judy, apoštolóv buožích

Svatý Šimon apoštol a svatý Juda byla jsta bratřencě svatého Jakuba, jenžto Menší slóve. A když těch časuov, ješto na nebesa hospodin vstúpil, křesťanská[aqt]křesťanská] krzieſtyanſka viera po světu sě rozplozováše, tehda svatý Tóma apoštol poslal svatého Judu apoštola k jednomu králi jménem, jenž slul Abagarus. Jehožto stól králový bieše v tom městě, ješto Edisa slóve. Tu svatý Juda apoštol[1708]nadepsáno jinou, soudobou (?) rukou vieru křesťanskú[aqu]křesťanskú] krzieſtyanſku veličsky[1709]podtrženo, Hankova excerpce rozšířil.

Proněžto ten král Abagarus pokorný list našemu spasitelovi poslal a takto jemu píšě: Abagarus, král, Ježíšovi, spasitelovi lidskému, jenžto sě jest těchto časuov v jeruzalémských vlastech ukázal, vzkazuje přieznivé pozdravenie. Uslyšal sem o tvých divných mocech, ješto nad rozličnými strastnými, nemoc[558]číslo strany rukopisunými

X
aqtkřesťanská] krzieſtyanſka
aqukřesťanskú] krzieſtyanſku
1706podtrženo, Hankova excerpce
1707podtrženo, Hankova excerpce
1708nadepsáno jinou, soudobou (?) rukou
1709podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).