[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

ma[445]číslo strany rukopisutku vezřev, pečlivým činem k jejie utěšení svatému Janu ji poručil. A když jest tak syn boží, jsa v hrozném trudě, o niej takú péči jměl, kak to móž býti, by, jsa v nebesiech v svého božstvie chvále, své milé matky tělesenstvie nepotbal! Opět k témuž praví svatý Augustin: Byle sta dvě poklínanie[1396]koncovka ie podtržena Hankou, in margine varianta y > proklínány na svět bohem u počátce světa puštěně. Jedno poklínanie bylo řečeno ženám: U bolesti budeš děti jmievati, točíš ty i tvé praštědie[1397]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. pradieti, praſſczedie“. Druhé poklínanie bylo všem řečeno: Prach jsi a u prach se obrátíš. A když je syn boží matku svú od prvého poklínanie zprostil, nemohu se domysliti, proč by jie druhého poklínanie nezbavil, točíš proč by byl jejie svatému tělu v zemi hníti dal.

Proněžto svatý Augustin s jinými svatými mistry osvieceným rozumem v jistosti zavierá, ež jest matka božie i s tělem i s duší do nebes vznesena s velikú ctí, s velikým veselím, se všeho nebeského královstvie radostí. O tom píše svatý Gerardus, boží mučenník, u Vykládaní svatých čtení, takto řka: Raduj se dnešní den veš svět, nebo Maria, matka božie, ješto jest všemu světu utěšenú radost dala, ta dnešní den vše nebeské královstvie jest obveselila. Také píše svatý Jeroným v kázaní o jejie slavném na nebesa vzětí a řka: Ó, kak jest přeslavný tento den, v němžto jest Maria, dievka svatá, v nebesa vnesena. Nebo jakež jest matka božie svú svatostí všech svatých svatost duostojně převýšila, takež tento slavný den všecky jiné hody převýšil jest. V němžto dni divně všeho světa schrána hnula se jest,

X
1396koncovka ie podtržena Hankou, in margine varianta y > proklínány
1397podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. pradieti, praſſczedie“
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).