[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<272829303132333435>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ve[31]číslo strany rukopisuliké milosti s rozličnými nemocnými učinil jest. A zvlášče jednoho a paddesát člověkóv ot hrozných nemocí a velikých neduhóv uzdravil jest. Šest mrtvých jejie[dt]jejie] gyegye svatostí vzkřiešeno. Při jejie[du]jejie] gyegye také hrobu často veliká světlost vídána jest. Vídáni jsú také u jejie hrobu čtyřie počestní starci v řízách[133]podtrženo, Hankova excerpce oblečeni, s velikú světlostí stojiec. Mnoho jiných svatých divóv buoh skrzě svatú Hedviku učinil jest. Jakožto plnějie v knihách o jejie[dv]jejie] giegye svatém životě psáno. Proněžto všeliký národ vzdává jí chválu na věky věkoma. Amen.

Život svatého Mikulášě

Svatý Mikulauš byl rodem z toho města, jemužto Pathera dějí, urozením rodu znamenitého. Jeho otci řekli Epifanus a mateři Johanna. Jmějieše jeho z své mladosti, potom jsta viec v svatéj čistotě bydlila. A čte sě to, ež svatý Mikulauš prvý den svého narozenie, když podlé obyčějě kúpán, vstav na své nohy v kúpěli i stál. A také v střědu a u pátek jednú za den ot své pěstúny[134]podtrženo, Hankova excerpce pokrm přijímal. A když již byl velikým, jiných pustých mládencuov drzosti sě vzdaloval, ale k svatým a do kostela sě svatému písmu učě rád chodil. Potom když jemu otec i mátě zemřěli, počě mysliti svatý Mikulauš, kak by to své buohaté dědičstvie ne k chvále světskéj, ale buohu[dw]buohu] buoh[135]oprava naznačena Hankou na čest obrátil. Těch časuov bieše jeden bližný súsěd jeho urozený dosti, ale ochudlý. Ten mějieše tři dcery, a pro svú velikú chudobu, chtě sě někak na světě živiti, umyslil bieše své dcery u bludný stav[136]slova u bludný stav podtržena, Hankova excerpce dáti. Tomu urozoměv svatý Mikulauš, velmi sě nad nimi rozžěliv, hrúdu dobřě vážnú zlata v rúchu uvázav, na jich duom v

X
dtjejie] gyegye
dujejie] gyegye
dvjejie] giegye
dwbuohu] buoh
133podtrženo, Hankova excerpce
134podtrženo, Hankova excerpce
135oprava naznačena Hankou
136slova u bludný stav podtržena, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).