[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<373839404142434445>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[41]číslo strany rukopisusieni nedóstojna, ale ty, chceš li v téj sieni bydliti, budemť hospodina prositi, aby tě ráčil vzkřiesiti a tu sien u svého bratra za též peniezě, jakoť jest byl dal svatému Tómě, u něho vyplatiti, neboť mní, byť ty peniezě šeředně byl stratil. A jakž brzo Gad tu řěč domluvi, tak do žalářě k svatému Tómě běžav, za svého bratra prosě, aby jemu ráčil svú vinu otpustiti. Tu jemu inhed okuovy rozkuovavše, prosili, aby sě ráčil u poctivějšie rúcho obléci. Jemužto svatý Tóma otpovědě a řka: Však vieš dobřě, jež ti, ješto […]text doplněný editorem[184]zde v textu (zřejmě Hankou) naznačena výpustka, text však nedoplněn nebeských věcí nic netbají. Tehda když ottad apoštol pojide, král proti němu vyšed a přěd ním klek, pokorně sě jemu pokořil. K němužto apoštol vecě: Velikú s vámi buoh milost učinil, ež vám svá tajenstvie zjěvil. Přijměte[er]Přijměte] przygniete vieru a sě pokřtiti kažte, tak věčného krále kniežata budete. V túž hodinu bratr králóv k apoštolovi vecě: Viděl sem tu sien přěkrásnú, jištos mému bratru učinil. A tu já jmám kúpiti. Jemužto apoštol vecě: To jest na dobréj vuoli bratra tvého, krále, chce li toho dopustiti. K tomu král vecě: Ta sien bude má a tobě apoštol jinú učiní, pakli toho neučiní, ale budeva ji oba spolu jmieti. Jimažto apoštol vecě: V nebesiech krásných siení bez čísla jest mnoho a ktož jě chce jmieti, muší je svatú věrú a svatými almužnami kúpiti. Potom po jednom měsieci kázal apoštol z uokolních vlastí všěcky lidi sezvati. A když sě sebrali, nemocné a mdlé oblášče postaviv, nad nimi buohu sě pomodlil a inhed přišla veliká blýskota[185]podtrženo, Hankova excerpce z nebes tak, ež apoštol a všickni lidé na zemi padše, ležěli bezmála puol hodiny, druzí mniec, by byli hro[42]číslo strany rukopisumem

X
erPřijměte] przygniete
184zde v textu (zřejmě Hankou) naznačena výpustka, text však nedoplněn
185podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).