[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<274275276277278279280281282>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[278]číslo strany rukopisuznamenává skrzě andělovo řečenie[764]podtrženo, Hankova excerpce: Bude veliký přěd hospodinem. Toťe[765]Toťe: Tote ten svatý Jan, krstitel boží, jenžto vláščie svatosti dar třetí od svaté trojicě přijal. Kto jest kdy byl u bříšku své matky ducha svatého pln a prvé svat, než sě narodil? Ižádný než Maria, Jeremiáš a svatý Jan, krstitel boží.

Tu j’ svú svatost svatý Jan slavně u bříšku své matky ukázal, když sě svému spasiteli poradoval. Proňežto inhed řekla svatá Alžběta, matka jeho, světiej[766]podtrženo, Hankova excerpce králevně, jakžto svatý Lukáš evanjelista píše: Jakž brzo pozvučal hlas pozdravenie tvého u mojí uší[767]uší: vſſyu[768] podtrženo, Hankova excerpce, poradovalo sě děťátko radostivě u mém bříšku.

Tu praví Maximus biskup: Ó, přěsčastné i duostojné tuto dvú matkú utkánie. Aj toť všemohúcieho boha matka navščěvuje matky svého věrného sluhy, svatého Jana. Ó, přěblažené milé matky, tú dvú přěsvatú děťátkú pěstúně, netáhle sta sě uzřěvše přituliti[769]přituliti: przitulityu, až to děťátko, svatý Jan, ješče jsa u materniem[770]podtrženo, Hankova excerpce bříšku zavřěn, spasiteli svému promluvením vítanie dáti nemoha, ale duchem proročským poradovav jemus sě poklonil. Tu také praví svatý Bernart: Nenie to div, ež sě pohnul, poradoval ten mládenček u materniem bříšku, tak sě bliz přichýliv k svému spasiteli v tu dobu, když sě tě miléj matcě[771]podtrženo Hankou, in margine různočtení „materze“, Maria a svatá Alžběta, přitulista. Toťe ten svatý Jan, jemužto sě svatá trojicě v jednu hodinu zěvila, buoh otec v hlasu, syn boží v člověčství a duch svatý v holubiej tváři. Toťe ten svatý Jan, krstitel boží, jehožto matka božie narozenie, jakžto svatý Bernart praví, v domu u svaté Elžběty dočakavši, najprvé to děťátko s země vzdvihši, s služebnú pokorú povivši, světie Elžbětě přidala. Neb tak praví svatý Bernart: Ne za málo sobě toho kto počítaj, by matka božie něčím světiej Elžbětě neposlúžila, když jest tak dlúho v jejie domu bydliti rá[279]číslo strany rukopisučila.

X
765Toťe: Tote
767uší: vſſyu
769přituliti: przitulityu
764podtrženo, Hankova excerpce
766podtrženo, Hankova excerpce
768 podtrženo, Hankova excerpce
770podtrženo, Hankova excerpce
771podtrženo Hankou, in margine různočtení „materze“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).