[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<235236237238239240241242243>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[239]číslo strany rukopisusedm dní dal mi jest hospodin, abych s vámi pomluvil a vás napomana u vieřě potvrdil. A toho času svatý Filip bieše bez tří devaddesát let vstář. Potom pohané jeho jemše[ace]jemše] giemſſe na kříž vzpěli, a tu pněl, až i skončal.

Tuto sě počíná život svatého Jakuba, apoštola buožieho

Svatý Jakub apoštol jměl jest příjmie Spravedlný. Jakub, jakž svatí mistři pravie, byl jest tváří i vší postavú velmi k Jezukristovi podoben, tak ež sě mnozí mniec Jezukrista sblázňováchu[658]Hankova excerpce, podtrženo modře, in margine různočtení „2 mýlili“. Proněžto když Židé chtěli Ježíšě[acf]Ježíšě] gieziſſie jieti, buojiec sě, by sě o svatého Jakuba neobláznili[659]Hankova excerpce, podtrženo modře, ot Judášě pocělovánie za znamenie vzěli. O tom také píše svatý Ignacius, jenž byl list k svatému Janu evanjelistě poslal, v tato slova a řka: Sdá liť sě to podobno, ať bych já do jeruzalémských vlastí přišel a tu svatého Jakuba, jenžto slóve Spravedlný, ohledal, neb, jakž pravie, velmi jest podoben k našemu spasitelovi, jakžti by jeho vlastní bratr blíženec byl. Jehožto když bych uzřěl, jako bych na všiej postavě Ježíšě viděl. Slul jest také svatý Jakub Spravedlný, neb, jakž praví svatý Jeronymus, tak jest byl těch všěch svých činóv svatého příklada, ež všichni žádáchu, o to sě škravadiec[660]Hankova excerpce, podtrženo modře, in margine různočtení „2 hadrugic“, kto spieše mohl k němu přistúpiti, jeho[acg]jeho] gehu sě rúcha dotknúti. Tak jest také velikého utrpenie byl, ež všeho pitie, jímžto by sě všeliký člověk mohl podpiti, nikdy nepil, masa nikda nejědl, hlavy ani brady nikda neholil, lněného na svém životě nikda nic nenosil a tak mnoho na s[240]číslo strany rukopisu

X
acejemše] giemſſe
acfJežíšě] gieziſſie
acgjeho] gehu
658Hankova excerpce, podtrženo modře, in margine různočtení „2 mýlili“
659Hankova excerpce, podtrženo modře
660Hankova excerpce, podtrženo modře, in margine různočtení „2 hadrugic“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).