[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<142143144145146147148149150>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[146]číslo strany rukopisuv tu hodinu zjěvil sě jeden mladec v hedvábné rúcho oděný a s ním viece než sto nádobných[441]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. podobnych, 2. =“ a počestných mužóv, jižto všickni u bieléj barvy rúcho biechu oblečeni. Ten mladec k jejie[mc]jejie] giegye svatému tělu hlavách přistúpiv a tu mramorovú dcku ostaviv, inhed zmisal. A na téj dctě takto bylo psáno: Mysl svatú, dobrovolnú, buohu čest a téjto zemi zproščenie. To j’ bylo takto rozoměno: Svatá Háta jměla mysl svatú a dobrovolně na smrt šla, buohu čest vzdala a téjto zemi zproščenie učinila. A když sě ten div po všěch vlastech velicky[442]podtrženo Hankou, in margine různočtení „weliczye“ pronesl, tehda sě počěchu rozličně na křesťanskú[md]křesťanskú] krzieſtyanſku vieru obracovati a množstvie židóv i pohanóv k jejie[me]jejie] gigye svatému hrobu chodiec, velikú útěchu v duši i v těle přijímáchu. Zatiem když Quincianus na jejie[mf]jejie] giegye sbožie sě ptajě odtad jěl, dva koně sě spolu svadivše, jeden[mg]jeden] gieden jeho velmi zhryzl a druhý silně jeho nohami udeřiv u vodu svalil, a tak tu utonul. A viec potom nenalezen.

Život svaté Doroty, dóstojné děvicě a mučedlnicě buožie[443]in margine: Svaté Doroty

Svatá Dorotea, buožie děvicě, ot svéj mladosti nábožný život vedúci, čistotu do svého skončenie buohu slíbila. A těch časuov v téj vlasti byl jest jeden súdcě jménem Fabricius, svaté cěrekve veliký nenávistník. Ten súdcě svaté Doroty rozličnými činy pokúšieše, chtě ji ot jejie[mh]jejie] giegye svaté čistoty otlúčiti. Ale svatá dievka, ani lahodnú řěčí ani hrózú mohl jejie[mi]jejie] giegye mysl proměniti. To Fabricius uznamenav, na súdě sě posadiv, kázal svatú Dorotu přěd sě

X
mcjejie] giegye
mdkřesťanskú] krzieſtyanſku
mejejie] gigye
mfjejie] giegye
mgjeden] gieden
mhjejie] giegye
mijejie] giegye
441podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. podobnych, 2. =“
442podtrženo Hankou, in margine různočtení „weliczye“
443in margine: Svaté Doroty
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).