[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<143144145146147148149150151>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[147]číslo strany rukopisupřivésti. A uznamenav, ana sě tvrdě u vieřě svatéj drží, kázal ji rozličně mučiti. A uzřěv, ana na to nic netbá, ale pro Jezukrista míle trpí, odsúdil ji na smrt, v tato slova řka: Já tuto dievku pro to, jež našě buohy tupí a ciesařového přikázanie nedrží, na smrt otsuzuji a jejie[mj]jejie] giegye hlavu i stieti kazuji. To svatá dievka uslyšěvši, v nebesa vezřěvši, svoji rucě spenši, buohu nábuožně poděkovala, jež ji ráčil k svatým děviciem a mučedlniciem přilúčiti. A když ji na smrt vediechu, tehda jeden[mk]jeden] gieden písař sedě a listy píšě, k niej vecě: Kam jdeš, zlá nedobrá[444]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. nehodna, 2. =“? K němuž ona vecě: Jdu do rozkošného sadu mého milého chotě, jenž mě jest dóstojnú učinil koruny svatých mučenníkóv. K niežto Teofilus, posmievajě sě, vecě: Když do toho sadu přídeš, pošli mi róžě, ješto[ml]ješto] gieſto tu rostú. Tehda svatá Dorotea, když na to miesto svého skončenie přišla, buohu sě poručila a v túž hodinu jednú[mm]jednú] giednu ranú nemilostivý kat jejie[mn]jejie] giegye svatú hlavu sťal. A inhed zjěvil sě jeden[mo]jeden] gieden robíšek[445]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. robenecz, 2. =“ malý, kakž koli zímě bylo, nesa košík róžie jako novosebrané, a k tomu písaři přišed, vecě: Aj toť róžě, ješto tobě poslala má sestra Dorotea z rájě chotě svého. To ten písař uzřěv, zavola velikým hlasem a řka: Ó, kak jest[mp]jest] gieſt mocný a pravý buoh, o němžto nám jest kázala[mq]kázala] kazal[446]oprava naznačena Hankou svatá Dorotea! A slepí jsú všichni, kteříž jejie[mr]jejie] giegye slovóm nevěřie. To uslyšav Fabricius súdcě, kázal jeho jieti. A když jeho nemohl ku pohanským modlám obrátiti ani hrózú, ani dobrotivú řěčí, kázal jemu hlavu stieti. A tak ta dušě do nebes šla a tu sě s svatú Dorotú nalezla a tu s ní kra[148]číslo strany rukopisulije

X
mjjejie] giegye
mkjeden] gieden
mlješto] gieſto
mmjednú] giednu
mnjejie] giegye
mojeden] gieden
mpjest] gieſt
mqkázala] kazal
mrjejie] giegye
444podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. nehodna, 2. =“
445podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. robenecz, 2. =“
446oprava naznačena Hankou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).