[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<144145146147148149150151152>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kra[148]číslo strany rukopisulije věky věkóm. Amen.

Život svatého Vedasta, dóstojného biskupa[447]in margine mladší rukou: Život svatého Vedasta

Svatý Vedastus byl sluha buoží. Jehožto když svatý Remigius atrabačským biskupem učinil, vzdvih sě na své biskupstvie šel. A tu u měsckéj bráně dva chudá, jednoho slepého a druhého belhavého[448]podtrženo, Hankova excerpce nalez, jima řekl: Střiebra a zlata nejmám, ale to, cožť jmám, to váma dávaji. V tu hodinu buohu sě pomodliv, oba uzdravil. A když těch časuov veliké množstvie hřiešných lidí slovem i skutkem na dobrú cěstu přivedl, byv čtyřidcěti let biskupem, uzřěl jeden slúp plamenný od nebe až v jeho[ms]jeho] gieho duom. Po tom znamení své blízké skončenie poznal, buohu sě poručiv, po malých dnech skončal a bohu sě dostal.

Život svatého Amanda biskupa[449]in margine mladší rukou: Svatého Amanda

Svatý Amandus, biskup, byl rodu znamenitého a buohu snažně slúžil. Takež jeden[mt]jeden] gieden čas vstav, k svatého Martina hrobu šel. A tu žíni na nahém těle nosě, vuodu pie a jěčný chléb jěda, patnádcět let bydlil. Potom odtad do Říma šed, přěs noc u[450]nadepsáno jinou, soudobou rukou svatého Petra v kostele přěspal. A tu sě jemu svatý Petr zjěviv, do franské země jemu[mu]jemu] giemu jíti kázal. Těch časuov kralováše král Dagobertus, jehožto[mv]jehožto] giehozto když pro některé hřiechy svatý Amandus tresktal, rozhněvav sě král, z své země jeho[mw]jeho] gieho vyhnati kázal.

Dogobertus ižádného syna nejmějieše, mnoho sě za to buohu modliv, syn sě jemu[mx]jemu] giemu toho léta urodil. Tehda král když počě mysliti, komu by svého syna kázal pokřtiti, v tu hodinu na mysl jemu padlo, aby jeho[my]jeho] gieho kázal svatému Amandovi křstíti. Jehožto dlúho

X
msjeho] gieho
mtjeden] gieden
mujemu] giemu
mvjehožto] giehozto
mwjeho] gieho
mxjemu] giemu
myjeho] gieho
447in margine mladší rukou: Život svatého Vedasta
448podtrženo, Hankova excerpce
449in margine mladší rukou: Svatého Amanda
450nadepsáno jinou, soudobou rukou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).