[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<10<456789101112>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

hroz[8]číslo strany rukopisuno bude. O čtvrtém zázraku, ješto řekl hospodin bude veliká tře[30]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. tieže, 2. budu weliká trzeni“ na zemi mezi lidmi, o tom píše svatý Matěj evanjelista a řka: Bude ten čas taký zámutek v lidech, jakožto je nebyl ot počátka světa. Pátý zázrak bude veliký hluk mořský, o němžto praví svatý Řehoř, ež tehdy tak veliký hluk bude, ež po všem světu sě vešken živý národ vzhrozí. Potom mimo těchto pět zázrakóv ve Čtení přědřečených nalezl svatý Jeronymus v jedněch[t]jedněch] giednyech starých knihách židovského popsánie, jež přěde dnem súdným bude patnádcěte dní velmi hrozných. Prvý den vzdvihne sě moře okolo všeho světa i stane jako zed nade všě hory čtyřidcěti loket. Druhý den moře tak hluboko upadne, jakž je[u]je] gie jedva[v]jedva] giedwa bude viděti. Třetí den mořské tváři, vyražijíc sě nad moře, řváti budú až do nebes. Čtvrtý den vzhoří mořká voda. Pátý den dřievie i všecko býlé[31]podtrženo, Hankova excerpce z sebe krvavú rosu pustí a toho dne také se všeho světa sbéře sě ptačstvo a každá tvář podlé svého řádu nejědúc ani píc, ale hrozného súdu čakajíc. Šestý den obořie sě domové i hradové i všeho světa stavenie a toho dne od západu sluncě poplovú ohenné[32]podtrženo, Hankova excerpce řěky až na vzchod sluncě. Sedmý den vztlukú sě skály spolu. Ot nichžto bude vzcházěti zvuk přědivný, jemužto jediný[w]jediný] giedyny buoh bude rozoměti. Osmý den potřěse sě všeho světa země velmi[33]slova světa … velmi zapsána písařem B in margine tak, ež všeliká tvář na zemi letěti musí, na nohách sě[34]nadepsáno jinou, soudobou rukou držěti nemohúc. Devátý den zrovná sě všeckna země, ež nikdiež hory viděti nebude. Desátý den vyndú lidie z svých jěskyň, v nichžto sě biechu skryli, i budú choditi jako pomámení, sžasše sě, tak že druh k druhu mluviti ne[9]číslo strany rukopisumoci

X
tjedněch] giednyech
uje] gie
vjedva] giedwa
wjediný] giedyny
30podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. tieže, 2. budu weliká trzeni“
31podtrženo, Hankova excerpce
32podtrženo, Hankova excerpce
33slova světa … velmi zapsána písařem B in margine
34nadepsáno jinou, soudobou rukou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).