[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<623624625626627628629630631>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zasě vrátili, tomu jim zlí lidé neuvěřivše, jali sě jich kamením bíti a jich rucě svázavše, přěse vši noc rozličně jě mučili. A potom jě meči zabili. A ty dušě nevinné do nebes šly. To sě dálo po buožiem narození tisíc čtvrté léto.

Život svaté Elžběty, vdovy a králové dóstojné

Svatá Elizběta byla dci krále uherského. A inhed ot své mladosti, kdež mohla, od tohoto sě světa vzdalovala. A když k svým letóm přišla, za turínského lankrabí vdána. V němžto stavě bydléce, oba sě u bozě milujíc, k buožiej službě ponúciesta. Zatiem když jsta spolu dietky jměla, zamyslil jejie hospodář lankrabie za moře k buožiemu hrobu jíti. Proněžto ostaviv svú hospodyni, svatú Alžbětu, s dietkami na tom hradě jejie věna, ješto slóve Markburk, za moře šel a na téj púti skončal. To lankrabie lejníci uslyšěvše, svatú Elžbětu s toh jejie hradu sehnali a všeho sbožie ji zbavili.

Tehda ona jakžto sirá vdova s hradu pokorně sšedši, do jednoho sprostného domku, tu ješto svině stáváchu, s svými pannami přěs noc ležala. A nazajtřie když sobě jiné hospody hledala a nikdiež nepřijata, dietky jejie s hradu k niej snesli a nevědúci sě u velikú zimu kam s nimi dieti, do jednoho kostela vešla. A tu s dětmi zimy namřěvši, musila sě opět do své hubené hospody vrátiti. A tu jsúc, kamž mohla, své dietky, nemajíc jich čím krmiti, ot sebe rozeslala. Odtad vzal ji, slitovav sě nad ní, ujec jejie, biskup bamberský,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).