[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<624625626627628629630631632>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a jie na jednom hradě ctně choval, chtě ji za někoho dobrého vdáti.

Zatiem když tak bydléše, přiběhl posel, noviny jiej pověděl, ež jejie hospodáře z dalekých zemí na pochovánie domuov nesú. Proněžto vstavši, proti nim jěla. A tu lejníci již kosti nesiechu, jiej slíbili jejie věno vrátiti a na vdoviem stolci posaditi. A když ty kosti byly pochovány, to, což jí byli lejníci slíbili, nenaplnili. Proněžto musila u velikéj chudobě bydléc, velikú strast trpěti. Ale to zvláščie utěšenie jmějieše, ež jiej otec svatý Řehoř papež své utěšené listy posielajě, jie u pokořě posilováše. A kaký jest svatý život vedla, o tom sě mnoho píše, ež jest svuoj život rozličným utrpením mučila, postieci sě, v noci nespiec, buohu sě snažně modléc a často v noci vstanúc, kázáše sě tajně svým pannám metlami bíti. A za svého manželstvie podlé svého stavu svrchu drahá rúcha nosieci, žíni na nahém životě neb hrubé ostrosti sukni nosieše. A potom z svého věna jeden špitál učinila a tu nemocným, strastným, chudým i malomocným kak kolivěk nečistým hlavu myla, rúcho prala a přěd nimi klekajíci, pokorně jim přidávala. Rúcho jejie v tom vdovství bylo velmi sprostné a chudě zplacené. A to jiej velmi milo bylo s chudými ženkami na kázaní seděti. Jměla jest také mistra Konráta, člověka bohobojného, jemužto jako v duchovném zákoně potvrzena na všem jeho poslušna bieše. Pakli ji kdy co zamútiléh napadlo,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).