[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<622623624625626627628629630>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tom sě tak píše, ež kniežě jeden, jemužto bylo jmě Mezko, uslyšav o jich tak přěvelikéj svatosti, kak sú sě, svatý život vedúc, obcházěli. Málo lidí s sebú pojem k nim šel a uznamenav jich velikú chudobu, jim sto hřiven střiebra dal. A tu sě jich modlitbě poručiv, domuov sě vrátil. Zatiem oni veliké prácě došli mysléce, kam by ty peniezě obrátili, neb takých věcí nikda biechu nejmievali. A tak bliz do puol roka spolu nemluvivše, jeden z nich promluvil a řka: Osidlo sbožných dúš jest střiebro a zlato, snad jest toto diáblovo pokušenie, jenž nás rád chtěl u boží nepřiezen uvésti. Protož nic lepšieho nenie, vrzme od sebe to škaředé, nebezpečné břiemě a vraťme tomu, ot něhož sme vzěli to střiebro. To řekše, posla jednoho z sebe, jemužto řekli Barnabáš, jenž jich věci zpósobováše, aby poselstvie od nich k kniežěti zdal a řka: Kakž kuoli hřiešní jsme a nedóstojní, však tě v našich modlitvách na paměti máme a dávámy tobě věděti, jež jsme nikda střiebra nejměli ani jmieti chceme! Neb Jezus Kristus ot nás ne střiebra, ale dobrých skutkuov potřěbuje. A všeliký mnich, když jmá šart, nestojí sám za šart. S tiem poselstvím když Barnabáš k kniežěti šel, té noci lotři přišedše, dveřě na ně vyrazivše, nalezli jě, ani sě buohu modlé, za hrdlo jě polapivše, mečě na ně opřiehše, k nim řechu: Chcete li živi ostati, dajte nám ty peniezě, ješto jmáte! Jimžto oni když pod přísahú pověděli, ež jsú ty peniezě kniežěti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).