[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

svatého poprslky křesťanská viera po všem sě světě rozplodila, tehda za těch časuov, v nichžto duostojný mistr, svatý Augustin, na světě žív jsa, kvetl, za těchž časóv vznikl jeden buoží muž jménem Cyrullus, jenžto do té vlasti, ješto Bulgaria slóve, přišed, ten lid na křesťanskú vieru obrátil. A potom do Moravy přišed, ten lid také moravský k buohu obrátil. Ale jež lid těch časuov hrubý k buožiej službě bieše, vymyslil sobě svatý Cyrullus, aby ducha svatého pomocí buoží službu slovenským jazykem zřiedil a všeckno písmo Starého i Nového zákona slovensky přěložil. A ten pořád ve slovenských vlastech držie až do dnešnieho dne.

Potom svatý Quirillus svého bratra, jemužto sú řekli Metudius, u Moravě ostaviv, do Říma pro náboženstvie šel. A tu otec svatý papež i jiní mudrci svatého Quirilla jsú tresktali z toho, proč by byl slovenskú buoží službu zpievati ustavil. Jimžto sě omluvil svatý Quirillus a řka: Všeliký duch všelikým jazykem jmá buoha chváliti. A když jest hospodin slovenský jazyk jako i jiné řěči ustavil, jakžto mi jest hospodin vdechl, tak jsem tiem činem mnoho obludných na svatú vieru obrátil. To oni uslyšěvše, jeho tvrdéj vieřě sě podivivše, aby buožie služba v těch vlastech byla zpievána potvrdili i ustavili až do dnešnieho dne. Jehožto potvrzenie na svatém otci papežovi svatý Quirillus

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).