[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<548549550551552553554555556>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Svatý Lukáš evanjelista byl z toho města, ješto Antiochia slóve. A byl slovutný lékař a po buožiem na nebesa vstúpení k apoštolóm přišed, s nimi podlé poslušenstvie svatého Pavla apoštola, jakžto svatý Pavel v jednéj svéj epištole svědčí a řka: Lukáš jest se mnú sám. Dávaji skrzě to znamenati, jež jest byl slova buožieho rossievač snažný. V němžto duch svatý tak slavně rozniecenie učinil, až všeliký člověk, ktož jeho zaslyšal, vláščie k buohu náboženstvie jměl. Jakžto o něm svědčí svatý Jeronymus a řka: Jeho slova nemáhajície dušě jsú lékařstvie, neb tak snažně spasenie lidského hlédáše, učě, kážě, píšě a řka: Pozdravuje vás Lukáš, lékař přěmilý.

Tu slušie znamenati, ež svatý Lukáš ducha svatého vniecením svatého čtenie, jakžto jeho zvlášče matka buožie jest ujistila, tak jest psal, a jakžto jsú jeho světí apoštoli naučili, tak všecko spamatovav, pořád i zřiedil. A protož jakž sě v svatém Čtení píše, matka buožie chováše, točíš na pamět bráše, přěmiecíc v srdci v svém všěcka ta slova. O tom pravie světí mistři, jež proto všěcka slova i skutky svého syna Jezukrista pamatováše, aby mohla jiným praviti, od niežto slyšiec, pro věčnú pamět mohli by na knihách psáti. A to jest zvlášče svatý Lukáš učinil, z jejie svatých úst všecko uslyšav, sě ujistil a tak svaté čtenie podlé jejie naučenie popsal. A také jsú jeho světí apoštoli, jimžto vešken přieběh syna buožieho byl znám, naučili, jakžto sám svatý Lukáš svědčí a řka: Jakež jsú nám rozoměti dali ti, ješto jsú

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).