[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<553554555556557558559560561>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Uršula divně poctivé postavy krásná, počal ji těšiti, ponúcějě, chtěla li by zaň jíti. Jemužto když ona na prosto odpověděla, navrha samostřiel, ji prostřělil. A ta svatá dušě do nebes vzata.

Také sě o tom píše, mezi nimi bieše jedna svatá děvicě jménem Kordulata, sě smrti bojieci, přěs noc v lodí skryla sě, ale nazajtřie najavo přěd ty zlé lidi přišedši, na smrt dobrovolně sě dala. A když jejie hodu jakžto i jiných všěch děvic svatých toho dne lidie neslaviechu, zjěvila sě jednomu svatému přízedníku a řkúc: Chci tomu, aby po tom dni jedenádcte tisíc děvic svatých nazajtřie muoj den vlášče všichni slavili. A tak jest ustaveno do dnešnieho dne.

Život svatého Šimona a svatého Judy, apoštolóv buožích

Svatý Šimon apoštol a svatý Juda byla jsta bratřencě svatého Jakuba, jenžto Menší slóve. A když těch časuov, ješto na nebesa hospodin vstúpil, křesťanská viera po světu sě rozplozováše, tehda svatý Tóma apoštol poslal svatého Judu apoštola k jednomu králi jménem, jenž slul Abagarus. Jehožto stól králový bieše v tom městě, ješto Edisa slóve. Tu svatý Juda apoštol vieru křesťanskú veličsky rozšířil.

Proněžto ten král Abagarus pokorný list našemu spasitelovi poslal a takto jemu píšě: Abagarus, král, Ježíšovi, spasitelovi lidskému, jenžto sě jest těchto časuov v jeruzalémských vlastech ukázal, vzkazuje přieznivé pozdravenie. Uslyšal sem o tvých divných mocech, ješto nad rozličnými strastnými, nemocnými

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).