[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<547548549550551552553554555>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zatmilo tak, jež Římené sě užasše, velikým strachem z města běžiechu.

Zatiem uslyšav římský starosta jménem Palmacius, jež svatý Kalixtus s svými žáky v Římě za řěkú tajně bydlí, uprosil to na ciesařovi, aby všickni křestěné, proněžto sě ty zlé příhody nad městem dějí, byli zahlazeni. A v tu dobu Palmacius, když pojem s sebú množstvie rytieřstva, na křesťany jdieše, na tom miestě všichni zeslnuli. Proněžto sě užas Palmacius, ciesařovi pověděl. To ciesař uslyšav, u věcšiej žalobě sě rozhněvav, kázal sě všěm třetí den sníti a druziej modle obět vzdáti. A když tak obět vzdáváchu, v tu hodinu jedna děvečka, dci jednoho pohanského knězě jménem Juliana v hroznéj otrapě běsa v sobě učivši, počě volati velikým hlasem a řkúc: Buoh Kalixtóv jest živý buoh a pravý, a ten sě na našě nečisté skutky hněvá. To Palmacius uslyšav, k svatému Kalixtu přišed, s svú paní i se vší čeledí svatý křest přijal. To uslyšav ciesař, poručil ho jednomu kniežěti, jemužto řekli Simplicius, zda by ho kak krásnú řěčí mohl od svaté viery odvésti, neb velmi múdrý a obci potřěbný bieše. Zatiem Palmacius za obyčěj sě buohu modléše a jiné k svatému krstu připravováše. To ciesař uslyšav, kázal všěm křščeným hlavy stínati, ale svatého Kalixta pět dní hladem mořě, na každý den kyji tepúc, přěchoval a najposledy k jeho hrdlu kámen přivázavše, v studnici uvrhli.

Život svatého Lukášě evanjelisty sě vypravuje

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).