[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<561562563564565566567568569>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Amen.Život svatého Eustachie mučenníka

Svatý Eustachius prvé slul Placidus a potom jemu vzděno Eustachius. O tom sě tak píše, jež jest byl mistrem i starostú nad rytieřstvem na dvořě Trojana ciesařě a byl velmi milosrdie plný, ale i svú hospodyní pohanské viery bieše. Měl jest také dva syny, pacholíky malá, podlé svého stavu u veliké cti i rozkoši vzchovaná.

A když jednú Eustachius s rytieři a s svými lidmi zvěř lovieše, nadjide veliké stádo jelenóv. Mezi nimižto jeden znamenitě přěkrásný stáše. A když sě rytieřstvo na ty jeleny oddachu, ten krásný jelen v jinú sě stranu u věcší les obrátil. Tehda Eustachius všěch jiných lidí ostav, za tiem jelenem sě oddal, hlédajě všěmi činy, kak by jej dostihna zabil. A když tak snažně po něm hnáše, brzo nezřěv uzři, ano jelen na jednéj vysokéj skále stojí. I počě snažně mysliti, hlédajě, kak by k němu přišel. A v tu hodinu, když tak pilně na ten jelen hlédáše, uzřě, ano mezi rohama kříž stvúcí stojí a obraz našeho spasitele Jezukrista. A ten svatý obraz počě k němu mluviti a řka: I co po mně běžíš? Proč mi sě protivíš? Já sem tobě na tomto zvieřěti zjěvil a sem všeho milosrdie i na tvé almužny i přišel sem, abych tě sobě ulovil, jako ty tento jelen uloviti žádáš. To uslyšav Eustachius, velmi sě užasl tak, ež v téj úžěsti s koně na zemi spadl.

A tu dlúho ležav, k sobě sě navrátiv, vstav, vecě: Proši tvé milosti,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).