[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<549550551552553554555556557>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

od počátka viděli, tak smy, točíš ot nich, na pamět brali. A tak jest slavně svaté čtenie napsav, světu ohlásil. Jakžto o něm píše svatý Pavel apoštol a řka: Poslali smy s ním bratra, točíš svatého Lukášě, jehožto jest chvála v Čtení po všěch kosteléch. To také svatý Jeronymus o něm píše přěd počátkem knih o Skutciech apoštolských, ež svatý Lukáš evanjelista by apoštolský učenník a po svatém Pavlu chodil až do skonánie bez poskvrny, v čistotě přěbývajě, buohu snažným srdcem slúžil, svatú vieru plodě. A byv čtyři a osmdesát let vstář na světě, v téj vlasti, ješto Bitinia slóve, pln ducha svatého skončal.

Jedenádcte tisíc děvic, jenžto sú pro Jezukrista

Jedenádcte tisíc svatých děvic, ty jsú svú krev pro Jezukrista prolily. O tom sě tak píše, ež u britanskéj zemi byl buohobojný jeden král, jemužto bylo jmě Notus anebo Maurus. Ten jměl jednu dceru, téj řekli Uršula, v múdrosti a v krásě i ve všiej cti velmi slovutná. Těch časuov bieše král jeden angličský velmi mocný, ten uslyšav o téj královny krásě i múdrosti, zamyslil sobě, aby byla jednokrát jeho synu, jehožto jediného jmějieše, oddána. Zatiem poslal slovutné posly k uotci, k jejie králi k britanskému, veliké věci jemu slibuje, chtěl li by svú dceru za jeho syna dáti. A to svým poslóm pod velikú hrózú přikázal, aby sě zasě nikakž s prázdným poselstvím nevrátili.

Jichžto poselstvie když král britanský uslyšal, velmi sě zamútil. S jedné strany, ež král angličský pohanským modlám sě modléše, proněžto by dci jeho, křesťanka

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).