[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<541542543544545546547548549>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Ješče li máš biskupa? K tomu on vecě: Ješče, pane. A ona k němu vecě: Rci jemu, ať za mě buoha prosí, nebť jest pravý apoštol a sluha buoží. Tehda ten jáhen od nie odšed, třetí den sě opět k niej vrátiv, na dveřě potlúkl. A když mu nikte neodevřěl, k uokýšku přišed, ji, ana umřěvši leží, uzřěl. Zasě sě rúče k biskupu vrátiv, jemu pověděl. Tehda biskup s žáky a s duchovnými k tomu svatému tělu přišed, za duši službu nábožně odpěv. A v niž hodinu jejie tělo z pelešě vyneseno, nalezli, ano žena byla a tu sě tajiec, bohu snažně slúžiec, u pústenníkovém rúšě bydléc, svój živuot konala. Tu buohu poděkovavše, to svaté tělo s velikú ctí pochovali. To sě dálo po Ježíšově narození dvě stě let.

Život Dionyzie, dóstojného mučenníka

Svatý Dionyzius buoží mučenník s svatým Pavlem jest na vieru obrácen. O tom sě tak píše, jež když toho dne, jehožto dne náš spasitel na kříži pně umřěl, vše sě povětřie zatemnilo. Proněžto všickni staří mudrci, jenžto v tom městě, ješto Athenis slóve, bydléchu, sě spolu sšedše, nemohli nalézti, proč by sě v tu hodinu slunce zatemnilo, neb jest tomu tehdy nebyl přirozený čas. A protož, jakžto sě v těch knihách Skolasticě píše, jež ti mudrci k téj cíli přihnáni, jež sú řéci musili, anebo buoh, jenž jest nade vším přirozením, něco trpí, anebo všeho světa přirozenie řád v sobě proměnije. Potom těch časuov ti mudrci z toho města s měščany oltář jeden učinivše, nad oltářem takto napsati kázali: To jest oltář buoha

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).