[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<546547548549550551552553554>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vstalo a svýma rukama svú hlavu s andělskú pomocí a s velikú světlostí nesa, přěd pařížské město na tu horu, ješto Mučedlníková slóve, přišed, tu jest pochován. A tu sú viděni i slyšáni s uoslaveným pěním svatí anděli.

Těch časuov když biskup svatý Regulus v tom městě, ješto Arelates slóve, mši slúžieše a jména svatých apoštolóv a svatých mučedlníkuov podlé svaté cěrekve ustavenie, událo sě jemu řéci i pojmenovati svatého Dionyzie s tovařišoma, nic o jich smrti nevěda. A když sě počě tomu diviti, kak by sě to jemu nahodilo, ež jest ty svaté pojmenoval, zjěvichu sě jemu třie holubi a ti na kříži, jenž na oltáři stáše, sědše, na svých prstech těch tří svatých jména krví napsána jmějiechu. To svatý otec Regulus uzřěv, skrzě to urozoměv, jež ti třie svatí svú krev pro Jezukrista prolivše jsú umřěli. To sě dálo po buožiem narození devaddesát let šesté léto.

Život svatého Kalixta papežě

Svatý otec Kalixtus papež byl jest za ciesařě Alexandra a za těch časuov svú svatú krev prolil. Těch časuov přišed oheň z uoblakuov, věcší stranu Říma spálil a jedné pohanské modly, jež z zlata bieše slita, ohněm sě rozpluvši, spadla. Proněžto pohanská kněžie k ciesařovi Alexandrovi přišedše, jeho prosili, aby byla opět buohóm dána, zdali by sě tiem okojili. A když nazajtřie ráno opět buohóm kněžie pohanská vzdáváchu obět, přišed hrom zjasna i zabil čtyři pohanské knězě a oltář té modly Jovis vešken spálil. A slunce v tu hodinu sě velmi

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).