[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<557558559560561562563564565>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

svatú apoštolú hledati.

A když nalezše, přědeň přivedli, a když jich počě tázati, kací by lidé byli, proč li by do té země přišli, svatá apoštoly jim odpověděsta: Tiežeš li, kto jsme, jsmyť sluhy Jezukristovi a přišli sme pro vaše spasenie. Jimžto podkonie vecě: Když sě s této cěsty vráci, chci vás slyšěti. K němužto apoštoly vecěsta: Lépe by bylo nynie v tuto v tvú pilnú potřěbu toho poznati, jehožto by mocí mohl proti nepřátelóm svítěziti, anebo sě s nimi i s tvú ctí sjednati. K nimžto podkonie vecě: Co já mohu věděti, mocnější jste vy než moji buohové. Proněžto proši vás, zjěvte mi to, kak náš boj projde. K němuž apoštoly vecěsta: Aby poznal, jež tvoji buohové jsú nepraví, kazujem jim, aby vám otpoviedali. A skrzě to, ež vám křivdu povědie, poznáte, jež jsú lživí a s vámi sě neprávě obcházějí. A když ti jich počěchu řéci, ež bude boj veliký a s uobú stranú mnoho lidí sende, počěšta sě tomu apoštoly posmievati. K nimažto podkonie vecě: Mě hrózy obcházějí, a vy sě smějete! K tomu apoštoly vecěsta: Neboj sě, neb mír a pokoj jest s námi sěm přišel. A zajtra v třetí hodinu přídú posli k tobě od tvých nepřátel a pod tvú sě moc podlé tvé vuole poddadie. Tomu sě počěchu kněžie pohanská smieti a řkúc: A zda neznamenáš, ež tito na to tě ubezpečijí, aby když sě nevystřěžeš, svým nepřátelóm v nedojiepie podnikneš. K tomu apoštoly vecěsta: Neřekla svě tobě, aby čakal za jeden měsiec, ale za jeden den. Zajtra s pokojem nad svými

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).