[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<531532533534535536537538539>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

skončal. A blízko od buožieho hrobu pochován.

Život svatého Remigie zpovědlníka

Svatý Remigius, jakžto dávná kniha pokládá, krále franského i s jeho zemí na křesťanskú vieru jest obrátil. A jmějieše hospodyni bohobojnú, téj jmě bylo Godoldis, ta sě velmi snažieše, chtiec svého hospodářě na křesťanskú vieru obrátiti, i nemožieše. A když po některém času syna jměla, pokřstiti jeho chtěla, ale král nepřěpustil. Avšakž ona dotad krále za to prosila, až jiej jeho křstíti odpustil. A jakž brzo pokřščen, tak umřěl. Proněžto král k niej vecě: Již dobřě vidím, jež váš buoh Ježíš chaterný buoh jest, jež toho dietěte, skrzě něhožto viera křesťanská mohla by sě zploditi, nemohl jest jeho živiti. K němužto ona vecě: Já sobě za veliký dar ot mého boha jmám, jež mi mého prvorozeného syna k sobě pojem, bohatějšie královstvo, než tvé jest, jemu dal.

A když potom opět počenši, syna druhého urodila, jeho také pokřstiti kázala. A jakž brzo pokřščen, tak sě roznemohl tak, ež sě do jeho života rozpakováchu. K niežto král vecě: Zajisté mdlého buoha jmáš, všelikého ve jmě jeho křščeného živiti nemóže. A by jich tisíc urodiec pokřstila, všickniť zemrú. Avšak sě jest nestalo, ale to dietě zdrávo z téj nemoci vstalo a po svého otcě smrti slovutně kralovalo. Zatiem matka jeho přěnábožná, vždy po tom stojieše, chtiec krále na křesťanskú vieru obrátiti, ale on sě tomu všěmi činy bránieše,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).