[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<528529530531532533534535536>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

poslúchajě, ano svaté písmo čtú, sedieše, v tu hodinu lev velmi veliký klécějě v klášter uběhl. Jehožto jiní mníškové zazřěvše a velmi sě užasše, kam kto vida, utiekáše. Ale svatý Jeronymus jako proti hosti, nic sě nebojě, proti lvu vyšel. A tu jemu lev pitomú postavú bolestivú nohu ukázal, jako by od něho uzdravenie potřěboval. Tehdy svatý Jeronymus k sobě bratří přizvav, kázal lvovi nohu umyjíc, jeho bolesti hlédati. A když to učinichu, nalezú, ano jeho noha trnem raněna. Tak o něm přizřěli, ež jemu nohu uzdravili. Proněžto ten lev jako jiná pitomá tvář pryč běžěti nechtěl, ale tu s nimi ostal. To vida svatý Jeronymus, jež ten lev netolik pro své nohy bolest, ale jim na poslúženie buohem byl poslán, s bratřskú radú lvovi ten úřad poručil, aby s klášteřským oslíkem, jenž bratří z lesa drva nosieše, do lesa chodil a jeho na pastvě ostřiehal. A tak sě jest stalo, ež lev toho oslíka pásl i střiehl. A když byla hodina, tehdy sě vždy do kláštera vrátil. A když jednú toho oslíka lev pasieše, jedni kupci tady jědúc, v niž hodinu lev spáše, při oslíku nikoho nevidúc, osla ukradše, pryč zavedli. A potom po dobřiej hodině, když lev procítiv, oslíka nenalezl, počě řeva a hledajě i sěm i tam běhati. A když jeho nenaleze, přě klášter přiběh, lev hanbú vníti, jako jindy činil, nesměl. Jehožto bratřie zazřěvše, an pozdějie než jindy a bez oslíka sě vrátil, domněli sě, by byl hladem připuzen oslíka snědl. Proněžto lvovi jeho obroka

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).