[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<529530531532533534535536537>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

dáti nechtiec, k němu mluviechu a řkúc: Hanebné zvieřě, jdi tam pryč a cos nedojědl oslíka, to dojěz a své lakomé břicho naplň! To řekše, ješče sobě nedóvěřiec, na pastvišče vyšedše, zda by kaké znamenie oslíka nalezli. A nenalezše, k svatému Jeronymovi sě vrátivše, pověděli. Jimžto on přikázal, aby lvovi oslóv úřad poručili. A tak oni drev narubavše, břiemě na lva nakladše, do kláštera nésti kázali. Tu lev nic sě neprotivě pokorně snesl.

A když jednú břiemě dones, jal sě i sěm i tam běhati, oslíka hledati. Tehda náhodú kupci přěs tu púšč s velblúdy jědúc, přěd sobú toho oslíka hnáchu, neb jest obyčěj té vlasti, ež když kupci nakúpí, s velblúdy jdú, vždy přěd nimi oslíka ženú, neb velblúdi neradi upřiemo jdú, ale přěd sobú jdúc osla vidúc po něm upřiemo jdú. A když lev oslíka svého pozna, velmi řijě, počě ocasem v zemi bíti. Jehožto sě velblúdové užasše musili, jamž lvovi líbo, i svými břěmeny jíti. To bratřie uzřěvše, svatému Jeronymovi pověděli. Jimžto on vecě: Hostem svým, bratřie milá, nohy umýte a jim almužnu dajte a nad tiem buožie vóle čakajte. V tu hodinu počě lev, po klášteřě běhajě, k každému [sě]text doplněný editorem[1634]doplněno podle Hankova návrhu bratru radovati, jako znamenati dávajě, jež, což byl potratil, to již opět nalezl.

Tehdy svatý Jeronymus bratří vecě: Jděte, bratřie, a těm hostem, ješto večas budú, potřěbu připravte. Netáhl toho dořéci, až posel přiběhl, svatému Jeronymovi

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).