[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<529530531532533534535536537>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[533]číslo strany rukopisudáti nechtiec, k němu mluviechu a řkúc: Hanebné zvieřě, jdi tam pryč a cos nedojědl oslíka, to dojěz a své lakomé břicho naplň! To řekše, ješče sobě nedóvěřiec, na pastvišče vyšedše[1629]nadepsáno jinou, soudobou rukou, zda by kaké[1630]původně zapsáno „ka“, „ke“ nadepsáno jinou, soudobou rukou znamenie oslíka nalezli. A nenalezše, k svatému Jeronymovi sě vrátivše, pověděli. Jimžto on přikázal, aby lvovi oslóv úřad poručili. A tak oni drev[1631]podtrženo, Hankova excerpce narubavše, břiemě na lva nakladše, do kláštera nésti kázali. Tu lev nic sě neprotivě pokorně snesl.

A když jednú[ani]jednú] giednu břiemě dones, jal sě i sěm i tam běhati, oslíka hledati. Tehda náhodú kupci přěs tu púšč s velblúdy jědúc, přěd sobú toho oslíka hnáchu, neb jest obyčěj té vlasti, ež když kupci nakúpí, s velblúdy jdú, vždy přěd nimi oslíka ženú, neb velblúdi neradi upřiemo jdú, ale přěd sobú jdúc osla vidúc po něm upřiemo jdú. A když lev oslíka svého pozna, velmi řijě[1632]podtrženo, Hankova excerpce, počě ocasem v zemi bíti. Jehožto sě velblúdové užasše musili, jamž[1633]podtrženo, Hankova excerpce lvovi líbo, i svými břěmeny jíti. To bratřie uzřěvše, svatému Jeronymovi pověděli. Jimžto on vecě: Hostem svým, bratřie milá, nohy umýte a jim almužnu dajte a nad tiem buožie vóle čakajte. V tu hodinu počě lev, po klášteřě běhajě, k každému [sě]text doplněný editorem[1634]doplněno podle Hankova návrhu bratru radovati, jako znamenati dávajě, jež, což byl potratil, to již opět nalezl.

Tehdy svatý Jeronymus[anj]Jeronymus] gyeronymus bratří vecě: Jděte, bratřie, a těm hostem, ješto večas[1635]podtrženo, Hankova excerpce budú, potřěbu připravte. Netáhl toho dořéci, až posel přiběhl, svatému Jero[534]číslo strany rukopisunymovi[ank]nymovi] gyeronymowi

X
anijednú] giednu
anjJeronymus] gyeronymus
anknymovi] gyeronymowi
1629nadepsáno jinou, soudobou rukou
1630původně zapsáno „ka“, „ke“ nadepsáno jinou, soudobou rukou
1631podtrženo, Hankova excerpce
1632podtrženo, Hankova excerpce
1633podtrženo, Hankova excerpce
1634doplněno podle Hankova návrhu
1635podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).