[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<526527528529530531532533534>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přirozené horkosti bieše ostalo. A když sě již všickni do jeho života rozpáčivše, k jeho pochovávaní potřěbu přičinichu, tehda v uokamženie, jakž sě jemu vidělo, polapen a na súd přěd buoh veden. Jehožto když všemohúcí súdcě otázal, kakého stavu člověk byl, svatý Jeroným otpověděl: Křesťan sem. Jemužto súdcě vecě: Lžeš! Nejsi křesťan, ale jsi následovník pohanských mistróv a v jich sě písmě kocháš! Neb kdež je poklad tvój i libost mysli tvé, tu jest i srdce tvého! K němužto když svatý Jeronymus, jako za vinného sě majě, nic neodpověděl, káza jeho súdcě nemilostivě bíti. V tu dobu počě volati svatý Jeronymus a řka: Smiluj sě nade mnú, hospodine, smiluj sě a na tomť přisáhaji, jež viec nechci pohanských mistróv přídržěti písma. A v těch sloviech když tak přisaháše, jeho prosta pustichu.

A inhed z toho viděnie sě probrav, nalezl sě jako znova ožil a vešken slzami zkropen a zbité rány, ješto přěd súdcí nemilostivě bit, všěcky nové a zsinalé. Od něhožto dne jal sě viec v svatém písmě snažně čísti a učiti a na pohanské písmo nic netbati. A když byl vstář let bez jednoho čtyřidcěti, v římského kostela sbořě kardinálem učiňen. A když papež tehdajší jménem Librius umřěl, chtěli všickni, aby svatý Jeronymus papežem učiněn byl. Ale ež svatý Jeronymus to v svatém obyčěji jmějieše, jež žákovstvo a duchovné z nesličných věcí tresktáše, proto sě jemu ti protiviece, jeho hanby všěmi činy hledáchu. To svatý Jeronymus

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).