[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<524525526527528529530531532>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

člověk silně u pokání vzdržěti, má na podvoji svého srdcě krví beránka nebeského znamenie thau napsati, točíš našeho spasitele, jeho svaté krve prolitie na paměti jmieti. Třetie pomáhá svatý anděl těm, ješto sě svých hřiechóv pokavše, opět sě chtie k hřiechu navrátiti. O tom mámy psáno v knihách Mojžiešových, jenž onen starý kmet Balaam prorok k libosti krále Balaach jěl, aby zlořěčil i proklel lid buoží. A když tak s tiem úmyslem na oslici po cěstě jědieše, utkal ho anděl s nahým mečem. Jehožto Balaam nevidieše, ale oslicě jeho vidúc a jeho sě strachujíc, s cěsty sě vyrazieše. Tehdy Balaam prorok opět přivedl oslici na pravú cěstu mezi dvě zdi prosto dělanéj. A v túž hodinu opět anděl s nahým mečem proti nima stál. Jehožto oslicě sě užasši, k stěně sě přitiskši, počě jemu nohu ke zdi přidávovati tak, jež Balaam velikú bolest počě trpěti. Proněžto velmi oslici prutem tepa, na pravú cěstu ji opět vzvedl. A když tak Balam po cěstě jěda, vjěl v jeden hluboký úvuoz tak, ež ani napravo, ani nalevo mohl sě uhnúti. Tu jě opět anděl utkal. Jehožto oslicě uzřěvši, jeho sě obinúti nemohúc, a veliké bitie od proroka Balam trpiec, buožím divem promluvila oslicě k prorokovi a řkúc: Proč mě tepeš? Všaks toho ote mne jinda nikda netrpěl. A jakžto oslicě promluvi, tak Balaam s mečem stojiec uzřě anděla. K němužto anděl promluvi a řka: Po křivéj cěstě jědeš a se zlým úmyslem proti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).