[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<518519520521522523524525526>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

který člověk světiti, najlépe toho dne, u jehožto vašě obec s pomocí svatého Michala nad svými nepřátely boj jest obdržala, to sě má státi. Pakli jest jinak svatému Michalu líbo, toho máte nábožnými modlitvami na něm zjěvenie uprositi. To otec svatý Pelagius papež promluviv, s tiem sě biskupem a s jeho měščany, nábožně sě tři dni postiec, buohu a svatému sě Michalu modlili, svatého Michala prosiece, aby jim ráčil zjěviti, co by z toho kázal učiniti. Tehda jedné noci svatý Michal biskupovi sě zjěvil a řka: Nenie toho potřěba, byste kostel, jenžto sem já sobě sám posvětil, vy opět světili, ale druhý den se všěmi lidmi v té skály jěskyni venděte a tu ke mně své prosby čiňte, neb mě v svých potřěbách vláščieh pomocitedlníka jmieti budete. A toť vám znamenie, ež když tam vendete, člověčieho obraza vyrytie v tu stranu na vzchod sluncě na mramořě vyryté naleznete. To zjěvenie biskup znamenav, nazajtřie zjitra se všěmi lidmi na tu horu všed, v té skály jěskyni všel. A tu tři oltářě, jeden na vschod sluncě a dva na poledne obrácena nalezl, črvenými stkvúcími plášči oděné. A tu s náboženstvím mšě odslúživše, tělo buožie všickni přijemše, zas sě domuov s velikým utěšením vrátili. A ten biskup svatý kněží a žákovstvo tu nadal i ustavil na věky, aby tu buohu a svatému Michalu slúžili. A to sě děje až do dnešnieho dne. V téj jěskyni voda přěčistá z skály teče, jíšto ti, ješto tu buožieho syna přijímají […]text doplněný editorem[1599]in margine Hankova poznámka „Ms. 1379 picze welikych nemoczi zbywagi“. Proněžto

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).