[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<516517518519520521522523524>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

svatého Václava učiniv, slovutně nadal. A tu jeho svaté jmě jako i v Čechách u velicie chvále jmají až do dnešnieho dne. V těch také časiech ta přězlá svaté viery nenávistnicě Drahomíř pohanka, svatého Václava mátě, všěch nevěrných mater zlostný příklad, již svéj krvi sě protiviec, svatého Václava, svého syna, smrt byla zjednala, proto buožím přěpuščením přěd Pražským hradem jako ona prokletá města Dathan a Abiron sě jest propadla. A ta propast jest zřěmě známa všěm až do dnešnieho dne. A ti také ohavní vražedlného Boleslava pomocníci, rozličnú boží ranú všickni jsú hanebně sešli.

Slavný hod svatého Michala tuto

Slavný hod svatého Michala a všěch svatých andělóv rozličným jest jménem nazván. Najprvé svatého Michala zjěvenie. Druhé posvěcenie. Třetie svítězenie. Čtvrté pamět.

Najprvé svatého Michala zjěvenie. A to jest bylo zvlášče dvojie. O tom jest tak psáno, ež v nápulskéj zemi jedno jest město jménem Sepontus, přěd nímžto městem jest jedna hora, ta slóve Garganus. Těch časuov od buožieho narozenie tři sta devaddesáté léto bieše v tom městě jeden člověk buohatý jménem Garganus. Jehožto člověka dobytek když jednú po téj hořě přěd městem pasiechu, tehda náhodú vešken sě dobytek domuov vrátil a jeden býk, od jiného stáda sě zblúdiv, počě, po příkrosti té hory chodě sě pásti. To uzřěv ten bohatec Garganus, ež sě býk domuov nevrátil, pojem s sobú množstvie svých

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).