[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<506507508509510511512513514>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pohany ranilo. To uzřěv starosta, s velikým hněvem kázal jich tří bratří z žalářě vyvedúc, přěd kříži postaviti a na svatého Kozmu a Damiana přěd jich očima čtyřem rytieřóm střieleti. A ty šípy svatých nedocházějíc, zasě sě vracijíc, mnohé pohany až do smrti raniechu. Tehda starosta, vida sě na všem zahanbena, s velikým hněvem kázal jim všěm pěti hlavy stínati. V tu dobu křestěné vzpomanuvše ono přikázaní, ješto byl svatý Kozma přikázal, aby svatého Damiana pro dar, ješto ot nemocné ženy byl vzal, podlé něho nepochovali, počěchu mysliti, co by z toho bylo učiniti. A když sě o to radiechu, přijide jeden velblúd i zavola člověčím hlasem a řka: Ta svatá těla nic sě nebojiec spolu položte. To sě dálo po buožiem narození dvě stě a osmdesáté léto za Diokleciana ciesařě.

Život svatého Fozea biskupa

Svatý Fozeus biskup, jehož svatý život svatý Beda popsal tiemto řádem a řka, ež když svatý Fozeus mnoho časuov svatý živuot veda, skončal, uzří, ano dva anděli k němu jdeta a třetí v uodění s krásným ščítem a s blýskavým mečem přěd ním jde. V tu hodinu uslyšě, ano diábli volají a řkúc: Přědběhněme přěd něho a proti němu bojijme! To řekše, přědeň přědběhše, počěchu sě jeho ohněm, naň mečíce, házěti. Ale svatý anděl v uodění přěd ním jda, jeho zastieráše a ten oheň pohašováše. Tehda diábli počěchu volati andělóm a řkúc: I co jeho bráníte, však viete, žeť jest rád prázdnú řěč mluvil,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).