[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<515516517518519520521522523>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

i svých bližných hřiechy zaplakav, na modlitvy sě přěs prvospi oddal. A potom nábožně na jitřní stav, pravé světlúcie slunce, ješto duši osvěcije, tělo krále nebeského přijal. A když tak svatý Václav nebeské světlosti oděním sě ohradiv, potmě jdieše, nemilostivý bratr jeho Boleslav s vražedlným úmyslem ze tmy naň vystúpil. A tu hřiešná temnost světie světlosti, bratra, svatého Václava, nemilostivě ranil. Proněžto raněnie ten sám zlý Boleslav letěl, nejmajě moci nad sluhú buožím. Ale svatý Václav chtě dobrovolně obět svú vzdáti buohu a duši svú, točíš tělesenstvie své, dáti pro milého Jezukrista, vezma bratra svého meč, jemu vrátil a řka: Vóle tvá buď v tvú rukú! Pro to sě zlý Boleslav nic neobměkčil, ale svými nemilostivými lidmi opět sě naň obořiv, svého bratra, svatého Václava, zabil. A ta svatá dušě slavně do nebes s svatými anděly vnesena. Potom ta svatá krev, ješto byla na stěnu střělila, jako volajíc na vražedlného bratra, dlúhé časy ižádným řemeslem setřieti nemožena.

Potom skrzě svatého Václava buoh zřěmě divy v Čechách i v jiných vlastech činil. A zvlášče v tu hodinu, v nižto svatý Václav svú krev prolil, zjěvil sě spasitel, na kříži pně, králi dačskému a takto k němu mluvě: Chceš li svých hřiechóv odpuščenie u mne obdržěti, učiň kostel ve jmě mého milého mučenníka, svatého Václava. Z toho viděnie král sě probrav, kostel krásný ve jmě svatého

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).