[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<510511512513514515516517518>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

uvázavši, ku pohanským modlám jeho všěmi činy vedieše.

Ale ten přědrahý květ první v českéj zemi v svatéj vieřě vzkvetlý, svatá Ludmila, vnuka svatého Václava svatému Čtení podlé křesťanské viery jeho učieci chováše. Tehda milostivý utěšitel duch svatý tak toho dietěte srdce vnitřním vdešením byl rozpálil, ež jeho svatá učenie jako světlé jiskry od něho jdúc sě stviechu a jeho osviecené promluvenie jako plovúcie srdce sladcě od jeho svatých úst pocházieše. Proněžto skrzě jeho svatého slova snažné kázanie všěcka česká země slavně jest osviecena. Netolik slovem, ale i rozličným příkladem, neb sě tak o jeho svaté milosti píše, ež jest byl přěčistého života, tělesenstvie své bez poskvrny choval a vždy žádajě, kak by pro Jezukrista svú krev prolil. Proněžto spravedlnost svaté viery ne tajně, ale zjěvně kázáše, vždy sě buohu nábožně modlil bedlivě ve dne i v noci, buoha následujě ve všěch svatých skutciech, v almužnách, u milosrdí i u pokořě nad jiné své rovně znamenitě prospieval.

Těch časuov ta závistivá Drahomíř, nemilostivá pohanka, žádajíc nad svú čtí, svatú Ludmilú, kněžstvo české země obdržěti, dva šeředná násilníky, jimažto jména byla Tuman a Guman, do Tetína na hrad posla, aby tam jěvše věrnú buoží služebnici, svatú Ludmilu zahubila. A tak sě i stalo, od tú dvú jest udávena a ta svatá dušě do nebes vzata. Potom ta nemilostivá pohanka Drahomíř jala sě křesťanóv

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).