[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<508509510511512513514515516>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

znamenitě ostal.

Potom na tom súdě dlúho sě súdivše, anděli nad diábly mocně svítězili. Tehda, jakžto píše svatý Beda, jeden z andělóv k svatému Fozeovi vecě: Náhle vezři na vesvět a co uzříš, to znamenaj! Tehda svatý Fozeus vezřěv, uzřě naliť jedno hrozné údolé přěvelmi temné, nad nímžto údolí čtyřie hrozní ohňové u povětří hořiechu. V tu dobu anděl vecě: Toť jsú ti hrozní ohňové, jižtoť tento svět ke zlým skutkuom zažiehají. Prvý oheň jest lžový. V němžto hořie všickni ti, jižto na svatém křstu diábla i jeho všěch zlostí sě odřekše, toho nesplnili, ale diáblovému pokušení povolili. Druhý oheň jest, v němžto hořie všickni ti, jižto k světu viece mysl přikládají než k nebeskému království. Třetí oheň jest, v němžto hořie všickni ti, ješto sú mnohými protivenstvími své bližnie bez viny urážěli. Čtvrtý oheň jest, jímžto hořie všickni nemilostiví, jižto svéj chudině rozličným násilím křivdu činie. A když to anděl mluvieše, ti ohňové sě spolu stúpivše, počěchu velmi plápolati tak, ež svatý Fozeus bojě sě k andělovi vecě: Tento sě oheň velmi ke mně blíží. K němuž anděl vecě: Neboj sě, nebo, jehožtos svými hřiechy nezažehl, toť v tobě hořěti nebude. Tentoť oheň jinak nežže, než každého podlé zaslúženie přěčistí. V tu hodinu svatý Fozeus k svatému sě životu navrátiv, uzřě, ano nad ním jako nad mrtvým přietelé sediec pláčí. A odtad vstav, mnoho dobrých skutkuov čině, málo na světě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).