[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<503504505506507508509510511>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přijal, tak v svatých činiech slavně prospěl, jež po tehdajšieho biskupa smrti biskupem učiněn. A v tom biskupství jsa, Justinu v duchovniem stavě nad množstvím panen učinil, a tak buohu slúžě, kdež které jaté svaté mučedlníky přěvěděl, jim utěšené listy slal, jich u vieřě potvrzijě, jim věčnú odplatu slibujě.

Těch časuov bieše v téj vlasti vévoda, kniežě slovutné, ten zvěděv divnú pomluvu o svatém Cypriánovi a o svatéj Justině, kázal jě přěd sě přivésti. A tu jich otázal, chtie li sě jeho buohóm modliti. K tomu ona odpověděsta: Učiň z nás, což tobě líbo, od křesťanské viery nikakž neodstúpíme. To vévoda uslyšav, kázal pánev velikú plnú vuosku a smoly a rozličného tuku připraviec, svatého Cypriána a svatú Justinu v tu pánev vsaditi a veliký oheň učiniec, jě pražiti. A když jim ta horkost nic neuškodila, přistúpiv jeden kněz pohanský, přimluvi sě a řka: Nechať já přěd pánví postoji a uzříš, vévodo, večas, žeť jich moc přěmohu. A když sě ten kněz přěd pánví postavi, počě mluviti a řka: Ó, kak je veliký buoh náš Herkules! A kak je veliký všěch buohóv otec Jonis. Netáhl toho ten kněz dořéci, až oheň z podpánvie planuv, toho knězě do smrti upálil. Tehda inhed svatého Cypriána a svatú Justinu ti pohané z pánve vyvlekše, stěli a ta svatá těla přěde psy vrhli. A tu šest dní ležěvše, potom do Říma přinesena. To sě dálo po buožiem narození dvě stě a sedmdesáté léto.

Život dvú svatú mučenníkú, Kozmy a Damiana

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).