[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<506507508509510511512513514>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

po[510]číslo strany rukopisuhany ranilo. To uzřěv starosta, s velikým hněvem kázal jich tří bratří z žalářě vyvedúc, přěd kříži postaviti a na svatého Kozmu a Damiana přěd jich očima čtyřem rytieřóm střieleti. A ty šípy svatých nedocházějíc, zasě sě vracijíc, mnohé pohany až do smrti raniechu. Tehda starosta, vida sě na všem zahanbena, s velikým hněvem kázal jim všěm pěti hlavy stínati. V tu dobu křestěné[alc]křestěné] krzieſtyene vzpomanuvše ono přikázaní, ješto byl svatý Kozma přikázal, aby svatého Damiana pro dar, ješto ot nemocné ženy byl vzal, podlé něho nepochovali, počěchu mysliti, co by z toho bylo učiniti. A když sě o to radiechu, přijide jeden velblúd i zavola člověčím hlasem a řka: Ta svatá těla nic sě nebojiec spolu položte. To sě dálo po buožiem narození dvě stě a osmdesáté léto za Diokleciana ciesařě.

Život svatého Fozea biskupa

Svatý Fozeus biskup, jehož svatý život svatý Beda popsal tiemto řádem a řka, ež když svatý Fozeus mnoho časuov svatý živuot veda, skončal, uzří, ano dva anděli k němu jdeta a třetí v uodění s krásným ščítem a s blýskavým[ald]blýskavým] byſkawym mečem přěd ním jde. V tu hodinu uslyšě, ano diábli volají a řkúc: Přědběhněme přěd něho a proti němu bojijme! To řekše, přědeň přědběhše, počěchu sě jeho ohněm[ale]ohněm] ohnyen, naň mečíce, házěti. Ale svatý anděl v uodění přěd ním jda, jeho zastieráše a ten oheň pohašováše. Tehda diábli počěchu volati andělóm a řkúc: I co jeho bráníte, však viete, žeť jest rád prázdnú řěč mluvil,

X
alckřestěné] krzieſtyene
aldblýskavým] byſkawym
aleohněm] ohnyen
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).