[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<504505506507508509510511512>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Svatá dva mučenníky, Kozma a Damian, byla sta z toho města, ješto Egea slóve, jichžta šlechetná matka byla jménem Teodora. Těma duch svatý dal uměnie v lékařství tak velicě, ež netoliko lidi, ale i dobytek uzdravovásta, od nižádného nic neberúce, ale všěm pro buoh hotovi jsúce. A když jednoho času jedna nemocná paní jménem Palladia veliké sbožie v lékařstvie naloživši, a nic neprospěvši, k těmato svatýma přišla a inhed uzdravena byla. Jeden dar dosti dobrý připravivši, svatému Damianu tajně přinesla. A když od nie nikakež vzieti nechtieše, pro vieru veliké přísahy jeho zamluvila, aby jednokrát ten dar přijal. Tehda svatý Damian, když jejie prosbu obrániti nemohl, chtě jejie náboženství dosti učiniti, ten dar přijal. To svatý Kozma zvěděv, pozvav k sobě svých, jim přikázal, aby těla svatého Damiana, když by umřěl, podlé něho nepochovali proto, ež je směl za té panie uzdravenie dar vzieti. Ale pak nazajtřie zjěvil sě Ježíš svatému Kozmě a řka: Neměj za zlé bratru svému Damianovi, nebtě ten dar s dobrým úmyslem přijal.

Potom po malých časiech jeden znamenitý římský starosta, úředník ciesařóv jménem Lizias, uslyšav o těchto svatých mnoho znamenitých dobrých skutkuov, kázal jě přěd sě přivésti i počě jich tázati, kací by lidé byli, odkad li, kakli by jich jména byla. K tomu světí otpověděchu: Rodem jsmy z arabské země. Jména našě jsú Kozma a Damian. A mámy tři bratry. Jednomu jest jmě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 28 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).