[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<498499500501502503504505506>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Angladius řekli, jenž ji také milováše, popřieti. A když tak veliké zázraky kúzlem činieše, ež kdy v jiné tváři obracováše, jednú pozval k sobě diábla, chtě skrzě něho svatú Justinu přěmoci. Jemužto diábel přišed vecě: Pročs mě pozval? K němužto Cyprianus vecě: Miluji Justinu tak velmi, ež bez nie býti nemohu. Muožeš li to tak učiniti, aby svú mysl ke mně obrátila? K tomu diábel vecě: Já sem ten, jenž sem člověka z rájě vyhnati mohl. A tak sem mocen, jež sem to mocně zpósobil, ež Kain vlastnieho bratra Abele zabil. Já sem zpósobil, ež jsú židé hospodina umučili. A když jsem tak veliké věci přivedl, velím lépe moci budu učiniti, ež tato panna bude po tvéj po všiej vóli. Aby tomu lépe uvěřil, vezmi tuto mast ode mne, zkropiž stěny okolo jejie domu a jáť zatiem přída, srdce k tobě po tvéj vuoli obráti. A když nazajtřie v noci diábel jejie srdce k zlému myšlení ponucováše, svatá Justina nábožně to uznamenavši, vešken svuoj živuot znamením svatého křížě požehnala a inhed diábel od nie sě vzdálil a k Cyprianovi přída sě postavil.

Jemužto Cyprian vecě: Pročs mi nepřivedl oné dievky? Tomu diábel vecě: Viděl sem na ní divná znamenie a inhed sem sě tak vzhrozil, ež všěcka má moc pohynula jest. Tehda Cyprianus toho diábla popustiv, mocnějšieho diábla k sobě pozval. K němužto ten diábel přišed, k Cyprianovi vecě: Slyši i vědě, co žádáš. Toho tobě onen nemohl zpósobiti, ale jáť to přivedu po tvéj vuoli. A když ten diábel té svaté

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).