[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<487488489490491492493494495>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v tom městě, ješto Kalcedonea slóve, s velikú ctí jest pochováno. A ten jistý kat, když v svém rúšě ven vyšel z domu, utkav jej lev, roztrhav i snědl.

Život svatého Lamberta biskupa

Svatý Lambertus byl rodu velikého. A když v umění a v svatých skutciech prospieváše znamenitě, všickni jeho lidé milováchu a najposledy jeho v tom městě, ješto Trajektum slóve, biskupem učinili. Těch časuov bieše Cilterikus král. Ten jeho nade všěcky biskupy ve cti jmějieše. Potom po některých časiech pro zlých lidí zlost s biskupstva bez viny sehnán a jiný miesto něho jménem Forbundus biskupem učiněn. Tehda svatý Lambertus na bydlo v jeden klášter sě oddal a tu rozličně buohu slúžě, s duchovnými sedm let tu přěbyl. Potom jednoho času v noci vstávajě na modlitvy, podlahami velmi potlúkl. Z toho sě opat velmi rozhněvav, nevěda, kto by byl potlúkl, zavolal a řka: Kto nám tento nepokoj činil! Kazuji jemu pod poslušenstvím, aby inhed vstana přěd obraz svatého křížě šel. To svatý Lambertí uslyšav, bez pomeškánie bos, v žíni přěd kříž šel. A tu v sněhu na velikém mrazu tak dlúho stál, jeliž jeho opat po jitřní poptav, aby sě shřiel, odezvati kázal, jemu sě pokořil, prosě, aby mu otpustil, omlúvajě sě, ež jest o něm toho poslušenstvie nemienil. Potom v sedmi letech svatý Lambertus kázaním krále Pipina k svému biskupství navrácen a tu od zlých lidí pro pravdu svú krev prolil.

Život svatého

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).