[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<486487488489490491492493494>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nazajtřie nesvázánu s jinými svatými svázanými z žalářě vyvedú, počě svatá Eufemia volati a řkúc: Proč proti ciesařovému ustavení mě nesvázánu vedete? Tehda sě jie po líci nabivše, do žalářě ji opět vedli. Odtad ji nazajtřie vyvedše, v kole ji dlúho mučivše, užéci ji chtiechu. V tu dobu vzem ji anděl, na jednom vysokém pahrobku ji postavil.

Tehda jeden, jemužto jmě Apellianus, k súdci vecě: Však vieš, ež moc křesťanská nemóž jen železem přěmožena býti. Protoť razi, kaž jiej hlavu stieti. A takž řebří přistavivše, k niej jeden, chtě ji jieti, polezl a inhed jej dna zlámala. A když k niej druhý jménem Sostenes polezl, skrzě ni na vieru obrácen, vzem svuoj nahý meč, k súdci šel, volajě a řka: Radějí bych sobě sám život odjal, než bych sě této svaté dotekl, jiešto andělé bránie i střěhú.

Potom jie odtad dobyvše, rozličně nad ní trýznivše, kázal ju ciesařóv starosta za vlasy oběsiti a potom beze všeho pokrma v žaláři zamknúti, aby těch dní ji vyvedúce, mezi čtyřmi velikými kameny ji položiece zetřěli. Tu sú ji andělé krmili a to kamenie jejie modlitbú u měkký popel sě je obrátilo. Tehda ji kázal starosta do jámy, tu ješto tři hrozné zvěři biechu, aby ji snědly, uvrci. A ta zvěř jiej nic neučinila, ale jako pitomá sě jiej radovala. To súdcě uzřěv, velmi sě zahanbil. Proňežto jeden nemilostivý kat, chtě súdcovy hanby pomstiti, bok jejie ostrým mečem prohnal. A na tom miestě svatá Eufemia skončala a bohu sě dostala a jejie svaté tělo

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).