[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<458459460461462463464465466>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v nadúcie pýchy srdce člověčie nese než v lidské polepšenie, proto svatý Augustin v svéj mladosti pro své veliké uměnie u veliké hýřenie upadl byl a v tom devět let hýřil. Těch časóv matka jeho velmi bohobojná veždy plačíc hospodina prosieše, aby jeho buoh k svaté cěrekve vieřě obrátil.

Tehda jednú, jakžto píše sám svatý Augustin v Knihách zpovědních, vidieše sě matcě jeho, by stála na jednom pravidle velmi žalostiec. V tu dobu přistúpiv k niej jeden nádobný mladec, otáza jie, proč by sě tak mútila. K ňemužto když ona vecě: Ztracenie mého Augustina pláči. K tomu jiej ten mladec vecě: Buď bezpečna, paní milá, neb kdeštos ty, tu on bude. A jakžto ten mladec vecě, tak ona vezřěvši, uzřě syna svého Augustina podlé sebe na témž pravidle stojiece. A když to viděnie nazajtřie synu svému matka počě praviti, k tomu jiej syn Augustin vecě: Hýříš, matko, ne takť je řečeno, ale kde sem já, tu ty máš býti. K tomu ona: Ne, synu, ale kde sem já, tu ty máš býti, točíš tu, kde sem já u pravéj vieřě, tu ty, odstúpě od svých bludóv, se mnú býti máš u pravéj vieřě.

Toho času bieše jeden biskup svatý v těch vlastech, jehožto matka svatého Augustina s velikým snaženstvím prosieše, aby za jejie syna Augustina obrácenie poprosil. K niejžto ten otec svatý jako prorocky odpovědě a řka: Nerozpakuj sě, buď bezpečna, neb tak to móž býti a ty tak mnozě k bohu proň pláčeš, by kdy tvój syn mohl zahynúti! Zatiem svatý Augustin, nedav věděti mateři, z svého města Kartágo do Říma šel a tu k sobě množstvie učenníkóv

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).