[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<431432433434435436437438439>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Ščepána sám jediný mučedlník ochtáby má. A třetie, jež sě jeho svaté pěnie mimo všě jiné svaté kromě svatého Pavla na jitřní dvakrát přězpěvuje. A jakož sě to děje svatému Pavlu pro jeho po všem světu věhlasné kázanie, takež sě to děje svatému Vavřinci pro jeho znamenité a hrozné umučenie. Proňežto praví svatý Ambrož: Osvietil jest svatý Vavřinec veš svět tiem světlem, jímžto sám byl zažžen, a tú horkostí, jížto pro Jezukrista trpěl, křesťanská srdcě zažehl. Protož, svatý Vavřinče, prosímy tebe, aby nám pomohl svú prosbú nad našich hřiechóv plamenem svítěziti, jakož si sám silným srdcem s boží pomocí nad horúcími mukami svítězil. Amen.

Svatého Hipolita

Svatý Ipolitus když tělo svatého Vavřincě pochoval, do svého domu šel a tu, když všiej svéj čeledi mír pocělovánie dal, od svatého knězě, jemuž Justinus řekli, se vší čeledí inhed božie tělo přijal. A když za stuol k uobědu siesti chtieše, prvé než kaký kus okúšal, přišedše v dóm rytieři, svatého Ipolita popadše, přěd ciesařě Decie vedli. Jehožto ciesař uzřěv, ulyzna sě vecě: Takés ty sě čarodějníkem učinil, jenžtos tělo Vavřincovo v zem pochoval. Svatý Ipolitus vecě: To sem učinil ne jako čarodějník, ale jako věrný křesťan. V tu dobu ciesař rozhněvav sě, kázal s ňeho křesťanského krojě rúcho, ješto v tu dobu na sobě mějieše, svlekúc, jeho usta kamením zbíti. K ňemuž svatý Ipolitus vecě: Mne si nesvlekl, ale oblekl. Decius vecě:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).