[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<421422423424425426427428429>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kázal, hněvajě sě pro to, jež jeho sestru Artemí na vieru bieše obrátil. Jehož jemše, všeho rúcha zvlekše, řetězi svázavše, přěd vozem Maximianovým trmácějíc táhli. A potom přikázal svému starostě, jemuž Karpasius řekli, aby svatého Cyriaka s tovařistvem k diáblovým modlám bezděky přihnal, a pakli by toho učiniti nechtěli, aby jě rozličně umučě, hlavy jim stieti kázal, jakžto sě jest i stalo. Ten starosta kázal smolu horkú na svatého Cyriaka hlavu léti a potom za palcě jej věšěti a najposlé se všěmi tovařišmi kázal jemu hlavu stieti. To učinivše ten Karpasius starosta, v ten dóm, v ňemžto svatý Cyriakus bydlil a mnoho lidí byl v ňem krstil, sě uvázal. Na hanbu křesťanóm devětnádste tovařišóv k sobě pozvav, jali sě tu míti a zabývati a inhed vnáhle náhlú smrtí zemřěli všickni. Proňežto pohani ten dóm zamekše, od toho miesta viec křesťanóv sě báli a jě u věcšiej cti měli.

Svatého Vavřinece

Svatý Vavřinec, boží mučenník, rodem z hispanské země s svatým Sixtem do Říma šel. Neb tak píší staří mistři, když svatý Sixtus jednoho času do hispanské země přišel, tu dva mladečky svatých nravóv plná, točíš svatého Vavřincě a jeho rodicě, svatého Vincencie, nalez i pojal jě do Říma. Z nížto

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).