[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<435436437438439440441442443>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Protož, kdež sem já, tu tě, mú milú matku, k sobě vezmu, tebe nikda od sebe neodlúčím. Ižádný, ktož do mých odpočivadl přišel, nebyl by kdy světských věcí požádal, i ktož mú chválu obezřel, by kdy světských rozkoší nepostúpil. Doňavads bydlila na tomto světě, ne takť jsem ukazoval moci své slavnosti, ale když se odsad tam přebéřeš, tobě svú tvář tak ukáži slavně, jakžto sem v svém tělesenství. Daj bez strachu dluh svého skonánie, nebo mi tebe nikte odjieti nemóže, mám v svéj moci všeho světa schránu. Polož mi tělesenským činem tělo tvé, neb sem já nebeským činem v tobě položil božstvie své. Nebude se svelíčeti smrt nad tebú, nebs ty věčný život porodila. Ani tebe zamračí temnost která, nebs ty všem hřiešným světlost dána. Tvé skončenie nebude trpěti ijednoho rušenie, neb jsi učiněna mé vláštie osudie. Pojdiž juž s jasnú myslí k tomu, jenžto se jest z tvého svatého života narodil. Již se vesel i buď radostna, neb všickni nebeští daři konají se v tobě s koronovanú odplatú. Bydliž již s svým jednorozeným milým synem a k němu pospěš. Vědě dobře, ež se jiným synem nestaráš, neb toho jediného od otce boha všemohúcieho jmáš. Daj se za mocnú zed pro vešken svět, aby tě všickni hřiešní poznali, neb jsi ty koráb nebezpečně plavajících na tomto světě, most tápajících v žalosti, podpora všech mdlých, řebří nebeský všech k bohu vstupujících. Tam tě učini prositedlnicí za vše hřiešné. A když ke mně pójdeš, jméno tvé slavně ohláši. Pojdiž ke mně s jistú nadějí, otevruť tobě rajská

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).