[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<418419420421422423424425426>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

V ta doba když jejie hospodář zdaleka přišed, z těch peněz napomanut, ani kakž jich, kde by byly schovány, nalésti nemohl. Proňež jeho syna, aby jej mučili, jieti chtěli. To uslyšav ten syn, utekl k svatému Donátu. Tehda svatý Donát s ním nad hrob jeho mateře šed, jiejžto Eufrosina řekli, a tu sě bohu pomodliv, jasným hlasem zavolal a řka: Eufrosina, zaklínaji tě skrzě ducha svatého, pověz mi, kdes takéto peniezě schovala! V tu dobu hlas z hrobu vynide a řka: V dóm mój přěs práh kročiece, kopajte a tu naleznete. A tak šedše i nalezli.

Potom po několicě dnech Satyrus, biskup toho města, umřěl a svatý Donát biskupem volen. A když jednú mši slúžieše, ten sluha, jenž mu mšě pomáháše, letěv, kalich na kusy zbil. A tu opět svatý Donát ty kusy sebrav, na tom miestě stojě, božím divem cělý kalich postavil. Na jiném také miestě byla jedna studnicě, ktož sě jie napil, ten umřěl. Tehda svatý Donát k téj studnici na oslíku přijěv, jědovatý had svatého křížě znamením odtad vyhnal a tu vodu viec čistu ostavil. To sě také o ňem píše, ež za ciesařě Teodozie dcery běsa vyhnal. Po těch časiech, bohu slúžě, mnohé divy čině, jat, pro vieru v žalář vsazen a potom jemu hlava sťata. Dálo sě to po božiem narození tři sta osmdesátého léta.

Svatý Cyriakus

Svatý Cyriakus troje svěcenie od svatého otcě Marcella papežě přijal. Po některých časiech protivníci viery svaté jej jemše, přěd ciesařě Maximina jej vedli a tu s tovařistvem připuzen, aby zemi kopajě, na plecí k dielu jednomu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).