[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<417418419420421422423424425>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

modly vésti a tu, aby anebo sě jim modlil, anebo v nemilostivého Mamertina vězení pod jeho stráží byl. A když sě svatý Sixtus modlám modliti nechtěl, vedli jej k tomu Mamertinovi na vězenie. V tu dobu, když ho vediechu, pojide po ňem svatý Vavřinec, volajě a řka: Kam jdeš bez svého syna, otče? Kam sě béřeš, kněže svatý, bez sluhy? Jemuž svatý Sixtus vecě: Neostavuji tebe po sobě, synu, ale věcší trýzn pro vieru Jezukristovu máš trpěti. Třetí den puojdeš po mně, po knězi sluha, a toť zvlášče porúčěji, aby poklady ku potřěbě svaté cěrekvi schované pobera i rozdal chudým. A když ty poklady svatý Vavřinec chudým rozdal, tehda Valerianus kázal svatého Sixta opět do chrámu přěd modly vésti a tu, nevzdal li by jim oběti, aby jemu inhed hlavu stěli. A když jej povedú, tehda opět svatý Vavřinec počě po ňem jda volati a řka: Neostavuj mne po sobě, otče svatý, nebť sem juž tvé poklady chudým rozdal. To rytieři uslyšěvše, jež poklady menuje, svatého Vavřincě jěli a svatého Sixta s jeho dvěma učenníkoma tu inhed stěli.

Svatý Donát a Julian

Svatý Donát s Julianem ciesařem učil sě a s ním rostl. Za ňehožto Julian zmladi na dvoje svěcenie svěcen. A když po těch časiech Julian ciesařem učiňen, tehda otcě i mateř svatého Donáta zabiti kázal, ale svatý Donát do města Arecie utekl a tu u jednoho duchovného, jemužto Hilarius řekli, přěbývajě, mnoho divóv svatých ukázal, běsy vyhonil. A když jedni peniezi dáni byli schovati jednéj paniej, jiejžto řekli Eufrosina, ta peniezě schovavši i umřěla.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).