[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<388389390391392393394395396>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nad sě, uzřě, ano výr nad ním sedí. V tu hodinu Herodes s velikú úžěstí na lidi vezřěv, vecě: Aj toť jáz, jehožto za boha mějieste, juž umřieti muši. A tak inhed črvie jeho třěva u břišě bolestivě zhryzli, proňežto pátý den hrozně umřěl. To o ňem Josefus píše v devátýchnást knihách starého popsánie. A tak svatá cierkev slaví zproščenie svatého Petra.

Druhé tento hod, jakžto sě píše, proto ustaven jest, ež Alexander, papež šestý po svatém Petru, s jedniem ciesařovým starostú, jemužto Hermes řekli, jehož bieše Alexander papež na vieru obrátil, u Kvirina, kniežěte římského, oba ruozno věziesta. Tehda jednú to římské kniežě přišed k tomu starostě ciesařovu, promluvil k ňemu a řka: Divi sě do tebe, ež jsa člověk múdrý, sbavil si sě duostojného starostvie a přídiržíš sě jiného přiebytka, jenžto jako sen nic nenie. Jemužto Hermes vecě: Též sem já přěd některými lety mněl a posmieval sem sě všemu jinému a jen sem sě tohoto světa přídiržal a budúcieho sem života nic netbal. K tomu Kvirinus odpovědě: Ukaž mi to, ež jest budúcí život a inhed mě v svéj vieřě jmáš. K tomu Hermes vecě: Svatý Alexander, jehožto u vězení diržíš, ten tě tomu lépe naučí. To Kvirinus uslyšav, zlostně jemu polav, vecě: Já sem tobě řekl, aby ty mě o budúciem životě naučil, a ty mě pak šeleš k Alexandrovi, jehožto já pro jeho zlé skutky u vězení dirži. Protož věz to, ež chci na to věcší stráži nad váma mieti, a naleznu li to a ty k Alexandrovi přišel anebo on k tobě, to vše, což mi dieta, tomu sem hotov uvěřiti. A táž slova Kvirinus k Alexandrovi

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).