[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<333435363738394041>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

diáblový, a to, cožs zamyslil, to nade mnú učiň! V tu dobu Paschazius velmi sě rozhněvav, kázal ji nepoctivě trýzniti. A když ji odtad pryč táhniechu, tak ji duch svatý bieše obtiežil, ež ji ižádným řemeslem tisíc člověkuov, a potom i voly připřiehše, nikakž s miesta hnúti nemohli. Tehda Paschazius káza okolo nie veliký oheň zanietiti a na ni smuolu a olej a pryskyřici vrúcí léti. V tu dobu svatá Lucia vecě: Uprosila sem na buozě prodlenie mého umučenie, abych věřijícím lidem strach utrpenie otjala a nevěřijícím vnitř hanbu stydlivú ostavila. Ten čas uzřěvše přietelé, ano sě za to Paschazius súdcě velmi mútí, mečem jejie svaté hrdlo protkli. Tehda svatá Lucia v téj bolesti nic řěči neztrativši, promluvi a řkúc: Zvěstuji vám dnešní den, ež sě je mír a pokoj v svatéj cěrekvi stal i navrátil, neb jest dnes Maximianus umřěl, a Dioklecian z svého královstva vyhnán. A jakež jest buoh městu katenenskému sestru mú Hátu dal za orudovnici, takež mě jest dal hospodin městu syrakuzanskému za obránci. A jakžto svatá Lucia domluvi, tak posli římští přišedše, Paschazia súdci jeli a jeho do Říma přěd ciesař vedli, neb bieše naň přěd ciesařem žalováno, by byl mnoho křivdy a násilé učinil lidem po všiej zemi. Proněžto, jakž ho do Říma přivedli, mnoho zlého naň dolíčivše, hlavu jemu stieti kázali. A svatá Lucia na tom miestě, ješto raněna, tak dlúho byla, nikame sě nehýbavši, až kněžie přišedše, buožie tělo jí dali a tu skončala i pochována. A na tom miestě kostel učiněn. To sě dálo za těch ciesařóv, jimžto řekli Konstantinus a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).